Pts

1 2 3 4 5
Evgeny Anisimov 12 4 6 11 5
Vladimir Sinkovskiy 10 11 11 9 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 1 Race to 5 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 1 Race to 7 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 1 Race to 9 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 1 - Evgeny Anisimov won 12-10
 • Score After Game 1 - 12-10
 • Game 2 Race to 3 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 2 Race to 5 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 2 Race to 7 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 2 Race to 9 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 2 - Vladimir Sinkovskiy won 4-11
 • Score After Game 2 - 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Evgeny Anisimov
 • Game 3 Race to 5 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 3 Race to 7 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 3 Race to 9 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 3 - Vladimir Sinkovskiy won 6-11
 • Score After Game 3 - 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Evgeny Anisimov
 • Game 4 Race to 5 - Evgeny Anisimov
 • Game 4 Race to 7 - Evgeny Anisimov
 • Game 4 Race to 9 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 4 - Evgeny Anisimov won 11-9
 • Score After Game 4 - 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 5 Race to 5 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 5 Race to 7 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 5 Race to 9 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 5 - Vladimir Sinkovskiy won 5-11
 • Score After Game 5 - 5-11