Pts

1 2 3 4 5
Vitaliy Gusev 11 4 10 11 12
Igor Chernetskiy 9 11 12 7 10