Pts

1 2 3 4
Sergey Vavrenyuk 11 11 9 11
Vitaly Khorolsky 5 7 11 8