Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Voytenko 4 14 6 7 0
Pavlo Zaderei 11 12 11 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Pavlo Zaderei
 • Game 1 Race to 5 - Pavlo Zaderei
 • Game 1 Race to 7 - Pavlo Zaderei
 • Game 1 Race to 9 - Pavlo Zaderei
 • Game 1 - Pavlo Zaderei won 4-11
 • Game 2 Race to 3 - Yaroslav Voitenko
 • Game 2 Race to 5 - Yaroslav Voitenko
 • Game 2 Race to 7 - Yaroslav Voitenko
 • Game 2 Race to 9 - Yaroslav Voitenko
 • Game 2 - Yaroslav Voitenko won 14-12
 • Game 3 Race to 3 - Pavlo Zaderei
 • Game 3 Race to 5 - Pavlo Zaderei
 • Game 3 Race to 7 - Pavlo Zaderei
 • Game 3 Race to 9 - Pavlo Zaderei
 • Game 3 - Pavlo Zaderei won 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Pavlo Zaderei
 • Game 4 Race to 5 - Pavlo Zaderei
 • Game 4 Race to 7 - Pavlo Zaderei
 • Game 4 Race to 9 - Pavlo Zaderei
 • Game 4 - Pavlo Zaderei won 7-11