Pts

1 2 3 4 5
Vladyslav Mishchenko 9 11 11 11 0
Oleksandr Ivchuk 11 5 6 8 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 1 - Oleksandr Ivchuk won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 - Vladyslav Mishchenko won 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 3 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 3 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 3 - Vladyslav Mishchenko won 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 - Vladyslav Mishchenko won 11-8