futam Kawasaki 2021-08-30 09:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Cal Fragrance 1.700
08/30 09:22
2.700
08/30 09:32
0 Win Juno 2.100
08/30 09:22
3.400
08/30 09:32
2 J'attendrai Yoshihisa Suzuki Joji Wada 31.000
08/30 09:31
41.000
08/30 09:32
3 Outer Space Hitoshi Yagi Wataru Fujie 21.000
08/30 09:31
29.000
08/30 09:32
4 Grim Courage Rokuro Murata Shinobu Sakai 51.000
08/30 09:31
6 Peace Dance Kenichi Takatsuki Taito Mori 6.000
08/30 09:31
3.750
08/30 09:32
7 Cape Horn Yuya Yamazaki Takayuki Yano 7.500
08/30 09:31
8 Narino Baron Katsuyoshi Uchida Naoki Machida 16.000
08/30 09:31
21.000
08/30 09:32
9 Zenigata Hiromi Yamazaki Hiroki Okamura 251.000
08/30 09:31
10 For Beroul Hideo Kubo Ryo Tanaka 81.000
08/30 09:31
11 Reve Emotion Sunao Yamada Kasumi Kamio 201.000
08/30 09:31
12 Sol Tierra Takayuki Hayashi Norifumi Mikamoto 9.000
08/30 09:31
7.000
08/30 09:32