futam Kawasaki 2021-09-15 11:10

NCHorseTrainerJY Start Odds
6 Piece Of Horse Sunao Yamada Tadanari Konno
4 Suserihime Hiroaki Kawazu Genki Fujimoto
1 Castle Top Nobuhiro Shibuya Kazuma Nakano
10 Joel Takashi Harita Akira Harita
2 Seika Meteo Polis Kazuo Watanabe Takayuki Yano
8 Bright Flag Terunobu Fujita Kota Motohashi
5 Giga King Takahiro Inamasu Joji Wada
3 Sayono Glory Shinsuke Kudo Naoki Machida
11 Land First Y YANO Shinobu Sakai
7 Transcendence Satoshi Kokubo Taito Mori
9 Rgyal Dar Masakazu Kawashima Norifumi Mikamoto