futam Kawasaki 2021-09-15 09:55

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
3 Kei Gold Katsuyoshi Uchida Takuto Iketani 12.000
09/15 09:57
0 Golden Opal 2.250
09/15 09:43
5.500
09/15 09:58
8 Crazy Victory H SASAKI Takayuki Yano 6.000
09/15 09:57
5.500
09/15 09:58
7 Garnet Norm Shigenori Ito Genki Fujimoto 151.000
09/15 09:57
11 Tuna Nocturne Sunao Yamada Kasumi Kamio 15.000
09/15 09:57
5 Desuyone Takayuki Hayashi Joji Wada 26.000
09/15 09:57
2 Tenei Earth Takayuki Hayashi Akira Harita 26.000
09/15 09:57
4 Front Wing Hiroaki Kawazu Hiroto Ito 13.000
09/15 09:57
10 Shigeru Hakuchoza Yoshihisa Suzuki Kosuke Sakurai 81.000
09/15 09:57
0 Primo Python 1.600
09/15 09:43
2.700
09/15 09:58
1 R Wealth Hironori Sato Seiji Yamazaki 3.400
09/15 09:57