futam Kawasaki 2021-09-15 10:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Forseti Hiroyasu Tanaka Kota Motohashi 31.000
09/15 10:30
11 Kyowa Villain Masami Yamada Wataru Fujie 34.000
09/15 10:30
13 Artilheiro Hiromi Yamazaki Norifumi Mikamoto 7.000
09/15 10:30
5 Victory Shoes Hironori Sato Seiji Yamazaki 4.800
09/15 10:30
0 Mozu Unbelievable 2.250
09/15 10:20
5.500
09/15 10:30
0 Kakushin 1.600
09/15 10:20
4.500
09/15 10:30
4 Kisekino Kagayaki Yoshihiko Ishige Takayuki Yano 31.000
09/15 10:30
7 Transact Yoshinori Muto Ryo Fujita 19.000
09/15 10:30
2 Break On Through Katsuyoshi Uchida Daisuke Mashima 8.500
09/15 10:30
8 Flamingo Flight Satoshi Koda Yuki Furuoka 5.500
09/15 10:30
9 Kurino Fire S HONMA Shotaro Kawashima 101.000
09/15 10:30
3 Deep Primo Yasuhiro Nemoto Akira Harita 31.000
09/15 10:30
10 Yamanin Hermosa Tetsuhide Tsuji Tadanari Konno 81.000
09/15 10:30