Pts

1 2 3 4 5
Vadym Nechyporuk 11 7 11 11 10
Valentyn Yunchyk 13 11 7 9 12

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 - Valentyn Yunchyk won 11-13
 • Game 2 Race to 3 - Valentyn Yunchyk
 • Game 2 Race to 5 - Valentyn Yunchyk
 • Game 2 Race to 7 - Valentyn Yunchyk
 • Game 2 Race to 9 - Valentyn Yunchyk
 • Game 2 - Valentyn Yunchyk won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Valentyn Yunchyk
 • Game 3 Race to 5 - Valentyn Yunchyk
 • Game 3 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 - Vadym Nechyporuk won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 - Vadym Nechyporuk won 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Valentyn Yunchyk
 • Game 5 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 5 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 5 Race to 9 - Valentyn Yunchyk
 • Game 5 - Valentyn Yunchyk won 10-12