Results

Others 07/30 13:43 - Tomas Tregler v Jakub Zelinka L 3-1
TT Star Series 07/30 12:43 - Tomas Konecny v Jakub Zelinka W 2-3
TT Star Series 07/30 11:45 - Jakub Zelinka v Ondrej Bajger W 3-1
TT Star Series 07/30 08:45 - Jakub Zelinka v Jakub Seibert L 1-3
TT Star Series 07/30 06:35 - Jakub Zelinka v Tomas Tregler W 3-2
TT Star Series 07/29 12:45 - Jakub Zelinka v Tomas Konecny L 2-3
TT Star Series 07/29 10:15 - Jakub Zelinka v Dmitrij Prokopcov W 3-0
TT Star Series 07/29 08:15 - Jakub Zelinka v Petr David L 2-3
TT Star Series 07/29 06:00 - Jakub Zelinka v Jakub Kaucky W 3-0
TT Star Series 07/27 11:45 - Tomas Tregler v Jakub Zelinka L 3-1
TT Star Series 07/27 09:45 - Jakub Zelinka v Oleksandr Tymofieiev L 2-3
TT Star Series 07/27 07:10 - Tomas Konecny v Jakub Zelinka L 3-0