Results

Liga Pro 09/24 12:15 - Alexey Slashchilin v Igor Poletaev L 3-1
Liga Pro 09/24 10:45 - Oleg Nikiforov v Igor Poletaev W 0-3
Liga Pro 09/24 09:45 - Vadim Evlampiev v Igor Poletaev W 1-3
Liga Pro 09/24 09:15 - Igor Poletaev v Aleksei Slachshilin L 0-3
Liga Pro 09/23 11:45 - Oleg Nikiforov v Igor Poletaev W 1-3
Liga Pro 09/23 11:15 - Igor Poletaev v Vadim Evlampiev L 2-3
Liga Pro 09/23 09:45 - Igor Poletaev v Aleksei Slachshilin L 0-3
Liga Pro 09/23 08:45 - Oleg Nikiforov v Igor Poletaev L 3-0
Liga Pro 09/18 15:45 - Igor Poletaev v Igor Matveyev W 3-1
Liga Pro 09/18 15:15 - Igor Poletaev v Danila Andreev L 2-3
Liga Pro 09/18 13:45 - Igor Poletaev v Igor Matveyev W 3-0
Liga Pro 09/18 12:45 - Ivan Lednev v Igor Poletaev L 3-2