Results

Liga Pro 06/23 02:39 - Sergey Martyukhin v Vladimir Safonov L 3-2
Liga Pro 06/23 01:15 - Vladimir Safonov v Sergey Martyukhin L 1-3
Liga Pro 06/23 00:15 - Aleksandr Petrov v Vladimir Safonov W 2-3
Liga Pro 06/22 22:45 - Vladimir Safonov v Aleksandr Volkov L 1-3
Liga Pro 06/22 21:45 - Evgenii Masokin v Vladimir Safonov W 2-3
Liga Pro 06/22 01:45 - Nikolay Zhurba v Vladimir Safonov W 2-3
Liga Pro 06/22 01:15 - Vladimir Safonov v Nikolay Zhurba W 3-2
Liga Pro 06/22 00:15 - Sergey Martyukhin v Vladimir Safonov W 2-3
Liga Pro 06/21 22:45 - Vladimir Safonov v Aleksandr Volkov L 1-3
Liga Pro 06/21 21:45 - Ivan Soldatov v Vladimir Safonov L 3-0
Liga Pro 06/21 00:45 - Vladimir Safonov v Nikolay Zhurba L 1-3
Liga Pro 06/21 00:45 - Vladimir Safonov v Valery Ivanov - CANC