Sergey Muslikov

Results

Liga Pro 01/23 15:30 - Sergey Muslikov v Mikhail Sverdlov W 3-1
Liga Pro 01/23 15:00 - Mikhail Sverdlov v Sergey Muslikov W 0-3
Liga Pro 01/23 14:00 - Sergey Muslikov v Dmitry Tikhnenko L 1-3
Liga Pro 01/23 13:00 - Aleksandr Alekseev v Sergey Muslikov L 3-0
Liga Pro 01/23 08:15 - Vladimir Staroverov v Sergey Muslikov L 3-2
Liga Pro 01/23 07:15 - Sergey Muslikov v Ivan Iskenderov W 3-1
Liga Pro 01/23 05:45 - Sergey Muslikov v Andrey Doncenko W 3-1
Liga Pro 01/23 04:45 - Vladimir Staroverov v Sergey Muslikov L 3-0
Liga Pro 01/19 15:30 - Andrey Yakovlev v Sergey Muslikov W 2-3
Liga Pro 01/19 15:00 - Andrey Yakovlev v Sergey Muslikov L 3-2
Liga Pro 01/19 14:00 - Sergey Muslikov v Kim Sen L 2-3
Liga Pro 01/19 13:00 - Mikhail Gusev v Sergey Muslikov L 3-0