Fixtures

Setka Cup 11/28 23:05 - Yevhenii Sokoltsov vs Roman Bambutsa - View
Setka Cup 11/29 00:35 - Artem Lisechko vs Yevhenii Sokoltsov - View
Setka Cup 11/29 01:35 - Yevhenii Sokoltsov vs Dmitriy Pereyaslovskyi - View
Setka Cup 11/29 02:35 - Andrii Shcherbak vs Yevhenii Sokoltsov - View
Setka Cup 11/29 04:35 - Yevhenii Sokoltsov vs Mykola Polysynskyi - View

Results

Setka Cup 11/26 13:55 - Yevhenii Sokoltsov v Andrii Peretiatko W 3-2
Setka Cup 11/26 11:55 - Pavlo Volkov v Yevhenii Sokoltsov W 0-3
Setka Cup 11/26 09:55 - Mykola Polysynskyi v Yevhenii Sokoltsov L 3-2
Setka Cup 11/26 08:55 - Yevhenii Sokoltsov v Dmitriy Pereyaslovskyi W 3-1
Setka Cup 11/26 07:55 - Taras Yemelianov v Yevhenii Sokoltsov W 2-3
Setka Cup 11/25 12:55 - Yevhenii Sokoltsov v Pavlo Volkov W 3-1
Setka Cup 11/25 11:25 - Yevhenii Sokoltsov v Taras Yemelianov W 3-0
Setka Cup 11/25 09:55 - Yevhenii Sokoltsov v Dmitriy Pereyaslovskyi L 1-3
Setka Cup 11/25 08:25 - Yevhenii Sokoltsov v Mykola Polysynskyi L 1-3
Setka Cup 11/25 06:55 - Yevhenii Sokoltsov v Andrii Peretiatko L 1-3
Setka Cup 11/22 19:35 - Pavlo Volkov v Yevhenii Sokoltsov W 0-3
Setka Cup 11/22 18:35 - Yevhenii Sokoltsov v Serhii Pitsyk L 2-3