Results

Ukrán TT-Cup 06/25 11:40 - Nazarii Hrytsyienko v Nazarii Kovalchuk W 0-3
Ukrán TT-Cup 06/25 10:30 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Kovalchuk W 2-3
Ukrán TT-Cup 06/25 09:55 - Nazarii Kovalchuk v Nazarii Danyliuk W 3-1
Ukrán TT-Cup 06/25 07:35 - Nazarii Kovalchuk v Yurii Teteria L 2-3
Ukrán TT-Cup 06/25 05:50 - Nazarii Kovalchuk v Nazarii Hrytsyienko L 1-3
Ukrán TT-Cup 06/24 11:40 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Kovalchuk L 3-2
Ukrán TT-Cup 06/24 10:30 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Kovalchuk L 3-1
Ukrán TT-Cup 06/24 09:55 - Nazarii Kovalchuk v Nazarii Danyliuk W 3-2
Ukrán TT-Cup 06/24 07:35 - Nazarii Kovalchuk v Nazarii Hrytsyienko L 1-3
Ukrán TT-Cup 06/24 05:50 - Nazarii Kovalchuk v Yurii Teteria L 0-3
Ukrán TT-Cup 06/22 12:15 - Nazarii Kovalchuk v Volodymyr Plishylo W 3-1
Ukrán TT-Cup 06/22 11:05 - Nazarii Kovalchuk v Andrii Hordii W 3-0