Valentyn Yunchyk @ Ukrán TT-Cup

DateRHazai v Vendég-
10/21 18:45 - Yevhen Pysmennyi v Valentyn Yunchyk W 0-3
10/21 18:10 - Lev Kuzyo v Valentyn Yunchyk L 3-1
10/21 15:50 - Serhii Zemiantsev v Valentyn Yunchyk L 3-1
10/21 14:05 - Yevhen Pysmennyi v Valentyn Yunchyk L 3-0
10/21 12:55 - Yevhen Masko v Valentyn Yunchyk W 0-3
10/20 19:20 - Valentyn Yunchyk v Serhii Zemiantsev L 0-3
10/20 17:35 - Yevhen Pysmennyi v Valentyn Yunchyk W 0-3
10/20 17:00 - Valentyn Yunchyk v Lev Kuzyo W 3-0
10/20 14:40 - Valentyn Yunchyk v Yevhen Masko L 0-3
10/20 12:55 - Valentyn Yunchyk v Serhii Zemiantsev W 3-2
10/10 14:10 - Valentyn Yunchyk v Anton Molochko W 3-0
10/10 11:50 - Serhii Hohenko v Valentyn Yunchyk W 2-3
10/10 10:40 - Valentyn Yunchyk v Oleksandr Levadnyi W 3-0
10/10 09:30 - Valentyn Yunchyk v Lev Kats L 1-3
10/10 07:45 - Valentyn Yunchyk v Anton Molochko W 3-2
10/10 05:25 - Valentyn Yunchyk v Serhii Boiko L 1-3
10/09 14:10 - Valentyn Yunchyk v Lev Kats W 3-1
10/09 11:50 - Valentyn Yunchyk v Oleksandr Levadnyi W 3-1
10/09 10:05 - Valentyn Yunchyk v Serhii Boiko W 3-0
10/09 08:20 - Valentyn Yunchyk v Serhii Hohenko L 1-3
10/09 06:35 - Valentyn Yunchyk v Lev Kats W 3-1
10/09 04:50 - Valentyn Yunchyk v Anton Molochko L 0-3
10/07 11:45 - Valentyn Yunchyk v Oleksii Krutko W 3-1
10/07 09:25 - Serhii Zemiantsev v Valentyn Yunchyk L 3-1
10/07 08:50 - Valentyn Yunchyk v Roman Cherevko L 1-3
10/07 07:40 - Serhii Boiko v Valentyn Yunchyk W 0-3
10/07 06:30 - Valentyn Yunchyk v Oleksii Krutko W 3-0
10/06 11:45 - Serhii Zemiantsev v Valentyn Yunchyk W 1-3
10/06 10:35 - Roman Cherevko v Valentyn Yunchyk W 2-3
10/06 10:00 - Valentyn Yunchyk v Serhii Zemiantsev W 3-1