futam Kawasaki 2021-06-14 06:33

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Shining Tenka
0 Eschamali
0 Exceed Star 1.600
06/14 07:21
4.500
06/14 07:32
0 Hyper Miracle
0 Shigeru Shinjin
0 Winter Waltz 2.250
06/14 07:21
12.000
06/14 07:32
0 King Of Summit
0 Maru Mori Cat
1 Tosen Isabel Takashi Ikeda Nobuhiko Sanrindo
1 Misthos Masayoshi Yagi Hiroki Okamura
1 Lugend Sunao Yamada Kasumi Kamio
2 Urikohime Shigemi Yasuike Tadanari Konno
2 Derma Kongo Yuya Yamazaki Hiroto Ito 41.000
06/14 07:31
201.000
06/14 07:32
2 Shinano Silky Yoshihisa Suzuki Masashige Honda
3 Super Molybdan Katsuyoshi Uchida Shinobu Sakai 9.000
06/14 07:31
13.000
06/14 07:32
3 Castle Moon Nobuhiro Shibuya Yuki Furuoka
3 For Grand Prix Hideo Kubo Yuki Furuoka
4 Giver Dunk Satoshi Koda Wataru Fujie
4 Riquewihr Takayuki Hayashi Keita Nishi 26.000
06/14 07:31
15.000
06/14 07:32
4 Toby's Legacy Yoichi Tanabe Takayuki Yano
5 For Bear Terukazu Imai Yuki Furuoka
5 Maximum Risk Hideo Kubo Hiroki Okamura 151.000
06/14 07:31
151.000
06/14 07:31
5 Sonrie Kenji Arai Mitsuhiro Masuda
6 Cordeiro Mitsuo Hara Hiroto Ito
6 Asuka Hero Yoshihisa Suzuki Masashige Honda 41.000
06/14 07:31
41.000
06/14 07:31
6 For Binger Terukazu Imai Wataru Fujie
6 Caminito Yoshihisa Suzuki Joji Wada
7 Karyu Ukon Shoichi Hirata Naoki Machida
7 Ein Blitz Hiromi Yamazaki Hiroto Ito
8 Daiba Tanjiro Takeshi Minowa Kazuki Akatsu
8 Kimini Aitai Yoshihisa Suzuki Masashige Honda
8 Kitano Scarlet Kenichi Takatsuki Seiji Sakai 61.000
06/14 07:31
61.000
06/14 07:31
9 Nobuo Token Manabu Yamamoto Seiji Yamazaki
9 Miracle Bern Yoshihisa Suzuki Naoki Machida 8.000
06/14 07:31
9.500
06/14 07:32
10 Red Archer Kenichi Takatsuki Taito Mori 1.700
06/14 07:31
1.450
06/14 07:31